Laat het vergeten zich genezen?

Themabijeenkomst 3 maart in het Bibliotheektheater

‘In 2049 geen Alzheimer meer, verpleeghuizen worden gesloten.’ Zomaar een krantenkop die we het afgelopen jaar konden lezen. Er verschijnen veel berichten over de ziekte van Alzheimer die eerder verwarring stichten dan informatie geven.
Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar deze ziekte? Laat het vergeten zich genezen? Wat kun je er zelf aan doen?
Al deze vragen zijn reden voor Pluspunt een themabijeenkomst te organiseren over dit onderwerp en deskundigen aan het woord te laten. De themabijeenkomst is gericht op senioren, mantelzorgers en medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen die in aanraking komen met en zorgdragen voor personen met dementieklachten.

Dementie, een schrikbeeld
Dementie is en blijft een schrikbeeld. De onttakeling, het verlies van alles wat je als mens hebt opgebouwd.
Vaak gebruiken mensen het woord Alzheimer wanneer dementie wordt bedoeld. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie kent zestig oorzaken.
Mensen zeggen vaak al snel dat iemand dement is terwijl het ook gewoon vergeetachtigheid kan zijn door een geestelijk of lichamelijk probleem. Om dementie als diagnose vast te stellen moet er meer aan de hand zijn.
De hersenfunctie zit ingewikkeld in elkaar. Als iemand vergeetachtig is, kunnen er diverse oorzakelijke verbanden gelegd worden. Vaak is er sprake van normale (ouderdoms) vergeetachtigheid. Vergeetachtigheid, verlies van geestelijk vermogen kan ook door een lichamelijke of psychologische stoornis worden veroorzaakt.

Hans Valkenburg, docent Gezondheidszorg, ervaringsdeskundige en vrijwilliger Vereniging Alzheimer Nederland houdt een inleiding. Klik hier voor de tekst.
Gerda de Leeuw houdt een demonstratie jongleren, een activiteit die ouderen helpt de geest lenig te houden. Klik hier voor meer informatie over het jongleren.

Project Voorlichting aan allochtone senioren
Door de vergrijzing groeit het aantal allochtone ouderen met dementie explosief en zal de komende tien jaar ruim verdubbelen. Hiermee stijgt het aantal dementerenden van allochtone afkomst vijfmaal zo sterk als het aantal van autochtone afkomst. In veel culturen is dementie moeilijk bespreekbaar.
Pluspunt gaat in Rotterdam voorlichtings­bijeenkomsten organiseren in samenwerking met o.m. Humanitas en zelforganisaties om dementie uit de taboesfeer te halen.

Klik op de foto voor ons Jaarverslag 2022 (pdf)

 

Follow PluspuntSenior on Twitter