Zilveren kracht:  Laat je zien als senior

Pluspunt viert op 9 december 20e verjaardag in Theater Zuidplein

 

In 1991 werd Pluspunt opgericht. Wethouder Van der Schalk noemde Pluspunt bij de opening “De kweekbak voor actieve Rotterdamse ouderen.”

Op vrijdag 9 december viert het expertisecentrum voor senioren en participatie haar twintigste verjaardag tijdens een feestelijke middag in Theater Zuidplein, met onder meer een optreden van het Rotterdams Wijktheater met hun nieuwe voorstelling ‘Terug naar later’. Het programma begint om 13.20 uur. Om 16.00 uur wordt het afgesloten met een gezellig hapje en drankje. Iedereen die met Pluspunt te maken heeft (gehad) of wil kennismaken is van harte welkom. Aanmelden kan telefonisch of per email.

 

Positie senioren
Nog steeds kan Pluspunt gezien worden als kweekbak voor actieve Rotterdamse ouderen. In de afgelopen twintig jaar zijn er jaarlijks gemiddeld steeds 120 vrijwilligers actief bezig vanuit Pluspunt in projecten als Anders Ouder Worden, Verhalenderwijs, Deel je Leven en het voorlichtingsproject over dementie voor Turkse en Marokkaanse ouderen.

De komende jaren blijft Pluspunt de positie van senioren onder de aandacht brengen en faciliteren dat 55-plussers vorm en inhoud kunnen geven aan de volgende fase in hun leven. 

Senioren zijn krachtige burgers
Tijdens de bijeenkomst van 9 december legt Pluspunt het accent op het meer benutten van de talenten en kwaliteiten van 55-plussers (babyboom generatie). Uit onderzoek blijkt dat er voor ouderen maatschappelijke belemmeringen bestaan om te participeren, onder andere door vooroordelen over ouder worden. Naast het feit dat ouderen als kwetsbaar en zorgafhankelijk worden beschouwd, wordt een hogere leeftijd geassocieerd met verminderde capaciteiten en een minder waardevolle productieve bijdrage. Hierdoor blijven uitdagende maatschappelijke functies te vaak buiten bereik.

Leeftijdsdiscriminatie in vrijwilligerswerk is hier een nog minder (h)erkend probleem dan die bij sollicitaties voor betaald werk. Voor de babyboom generatie zijn er weinig uitdagende vrijwilligersfuncties. Veel vrijwilligerswerk is vooral uitvoerend van aard en sluit minder aan op de kennis en ervaring die hoger opgeleide senioren hebben.

Pluspunt pleit ervoor dat ouderen niet alleen als kwetsbaar, afhankelijk en minder competent worden voorgesteld maar ook als krachtige burgers die graag uitgedaagd worden om inhoudelijk maatschappelijk actief te blijven.

Programma
Op het programma staat wethouder Korrie Louwes die ingaat op het belang van maatschappelijke participatie van senioren. Haar lezing 'Zilveren kracht is goud waard' vindt u hier.
Het Rotterdams Wijktheater speelt hun nieuwe voorstelling ‘Terug naar later’ en Christine Harrevelt, voorzitter NOOM (Netwerk Organisaties Oudere Migranten), houdt een inleiding over Zilveren kracht: de positie van 55- plussers en de potentie van diversiteit. 


Feest: 20 jaar Pluspunt (Mieke Baartman en Willy Djaoen)