Het nieuwe werken: een uitdaging voor 55-plussers

Themabijeenkomst in De Esch

Op 23 november organiseerde Pluspunt een themabijeenkomst over het nieuwe werken, een uitdaging voor 55-plussers.

We werken steeds langer door en gaan steeds later met pensioen. De participatiegraad van 50-65 jarigen is tussen 1996 en 2008 opgelopen van 40% naar 55%. Voor 60-64 jarigen is de participatiegraad op de arbeidsmarkt gestegen van 15% naar 43%. Bij vrouwen van 55-59 jaar is dit tussen 1996 en 2008 gestegen naar 65%.

Door het regeringsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar om de kosten van de vergrijzing op te kunnen vangen, zal het percentage van de arbeidsparticipatie de komende jaren verder stijgen, ondanks de huidige crisis.

In de meeste gevallen blijven ouderen jaren tot hun pensioen werken in dezelfde functie binnen één organisatie. De zekere arbeidsvoorwaarden kunnen een motivatie zijn om jarenlang voor dezelfde organisatie te blijven werken.  

Flexibiliteit

Het vinden van een nieuwe baan na je 55e kan lastig zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben: negatieve beeldvorming, te weinig beschikbaarheid en verouderde kennis.

Door de technologische ontwikkelingen worden banen geschrapt en nieuwe gecreëerd. Soms zijn dat banen waar oudere werknemers nog geen ervaring mee hebben. Dat maakt de drempel hoger om een nieuwe baan te zoeken. Het is een grote opgave om je als 55-plusser niet te laten ontmoedigen nieuwe schreden te zetten op de arbeidsmarkt.

Maar dezelfde technologische ontwikkelingen bieden ook weer kansen in wat wel het nieuwe werken wordt genoemd. Bij het nieuwe werken staat flexibiliteit centraal. Het kan thuiswerken betekenen of werken op een flexibele werkplek in een bedrijfsverzamelgebouw op je eigen tijd.

Programma

Tijdens de bijeenkomst ligt het accent op de mogelijkheden van 55-plussers op de arbeidsmarkt.

- Marianne Sturman, directeur van online uitzendbureau Moneypenny, ziet in 55-plussers en het nieuwe werken een combinatie met potentie. Moneypenny beoordelen medewerkers op kwaliteit en niet op leeftijd. De werkbereidheid is in deze levensfase bijzonder groot, mits dat kan worden gecombineerd met bijvoorbeeld hobby’s, tijd voor de kleinkinderen, en in veel gevallen ook mantelzorg. Het nieuwe werken is naar de visie van Moneypenny de sleutel voor bedrijven tot het vinden en binden van deze groep werknemers. Veel minder drang tot job hoppen, geen carrièredrang meer, wel stabiliteit, borging van kennis en ervaring voor het bedrijf en weinig verloop.
De powerpoint presentatie van Marianne Sturman

- Winston Scholsberg van Goals Academy vertelt waarom hij heeft gekozen voor een bestaan als zzp-er en waarom het zo uitdagend is. Hij is gespecialiseerd in trainingen, peptalk voor bedrijven, presentatietechnieken en combineert dit met het vertellen van verhalen. Zijn doel is de kracht van mensen naar boven te halen. 

- Trees van Gennip is 65-plusser en zzp-er. Ze is trainer/consulent Levensloop&Ontwikkeling. Ze vertelt over haar drive en ervaringen en waarom ze voor deze manier van leven en werken kiest.  


De powerpointpresentatie van Trees van Gennip

- Drs. Rinus Feddes, kerndocent Personeel & Arbeid van Hogeschool Rotterdam, gaat in op nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De hogeschool doet momenteel onderzoek naar hoe bedrijven het werk anders kunnen verdelen, hoe ze buiten de bestaande kaders kunnen denken, naar flexibele functies kunnen zoeken in plaats van in leeftijden denken. Er zijn zeven groepen studenten met verschillende onderdelen van het onderzoek bezig. Rinus Feddes geeft een aantal bevindingen uit het onderzoek weer. Hij gaat ook in op het zelfbeeld van de 55-plussers op de arbeidsmarkt aan de hand van positief roddelen als communicatiestrategie.


De powerpointpresentatie van Rinus Feddes

 

Klik op de foto voor ons Jaarverslag 2022 (pdf)

 

Follow PluspuntSenior on Twitter