Opdrachtgevers

ANBO

In opdracht van de ANBO voerde Pluspunt diverse landelijke trainingen uit om ambassadeurs en gespreksleiders voor Ontdek Elkaars Wereld op te leiden. We begeleidden het traject in Almere, Eindhoven, Houten, Utrecht en Zeist. 

CMO-Stimulans
In opdracht van CMO-Stimulans voerde Pluspunt het vertelproject Drechtsteden schrijft uit.

Deelgemeenten Noord
In opdracht van deelgemeente Noord voerde Pluspunt het project Isolement en Senioren uit.

Deelgemeente IJsselmonde
In opdracht van deelgemeente IJsselmonde verzorgt Pluspunt de lessen jong-oud in het kader van het schooladoptieplan Doe Effe Normaal.

Dienst SoZaWe van de gemeente Rotterdam
In opdracht van de dienst SoZaWe van de gemeente Rotterdam gaf Pluspunt de training Dienstverlenend Huisbezoek aan de medewerkers van de Ouderenteams, met name in het kader van de bestrijding van sociaal isolement.

Gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en Stadsregio Rotterdam
In opdracht van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen en Stadsregio Rotterdam breidde Pluspunt het project Verhalenderwijs uit naar deze gemeenten.

Ministerie van LNV
In opdracht van het Innovatienetwerk van het ministerie van LNV voerde Pluspunt in Dordrecht een training uit voor de Jeugdherinneringentuin, op basis van de buurtreminiscentiemethodiek van Verhalend Verleden.

NOOM
In opdracht van het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) voerde Pluspunt in het kader van het project Kleurrijke Rijkdom Ontdek Elkaars Wereld uit in drie prachtwijken: Overschie in Rotterdam, Zuilen in Utrecht en Krabbehof in Dordrecht. Kleurrijke Rijkdom richt zich op de empowerment van oudere migranten. Oudere migranten kunnen immers met hun kennis en levenservaring een grote bijdrage bieden aan de leefbaarheid van de wijk.

Oranje Fonds
In opdracht van het Oranje Fonds bracht Pluspunt het nieuwe projectfonds 'Rotterdamse ouderen en de multiculturele samenleving' onder de aandacht van de doelgroep en organiseerde informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten.

Ouderenproof
In opdracht van Ouderenproof, een initiatief van Platform Zorg en Welzijn, Centrumraad en Werkgroep Senioren Centrum, ondersteunde Pluspunt de zogenaamde waakhondengroep bij hun werk om projecten en diensten op ouderenproof te beoordelen in het centrum gebied.

Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR)
In samenwerking met het PBR en financieel ondersteund door het ministerie van VWS maakte Pluspunt een methodiekbeschrijving van het project Ontmoet en doe goed van het PBR. Dit project heeft meer dan tachtig allochtone vrouwen kennis laten maken met vrijwilligerswerk bij vier zorginstellingen in Rotterdam.

Stichting 010Seniorenjaar
In opdracht van de stichting 010Seniorenjaar organiseerde Pluspunt tal van activiteiten tijdens de Seniorenweken 2009 en voerde in 2010 de Rotterdamse Bevrijdingstoer uit.

Stichting Bonden voor Ouderenorganisaties Gelderland (SBOG)
In opdracht van de SBOG voerde Pluspunt een training Ontdek Elkaars Wereld uit.

Stichting Dock
In opdracht van stichting DOCK gaf Pluspunt een training Verhalend Verleden in Capelle aan den IJssel.

Stichting WENK
Pluspunt coachte en trainde medewerkers en vrijwilligers van stichting WENK (Welzijn en Kinderopvang in het centrum van Rotterdam) in het project Verhalend Verleden.

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)
In opdracht van de SOR heeft Pluspunt een bewonerscommissie opgezet in 55+ woongebouw De Nieuwe Plantage in Kralingen-Crooswijk en de activiteitencommissie gedurende een jaar ondersteund.
Ook voerde Pluspunt Ontdek Elkaars Wereld uit in opdracht van de SOR.

Stichting Ouderenwerk Delft
Voor de stichting Ouderenwerk Delft gaf Pluspunt de Geheugentraining en de training Inspirerend Toekomstbeeld.

Stichting Voorbeeld
In opdracht van de stichting Voorbeeld gaf Pluspunt workshops Inspirerend Toekomstbeeld tijdens de Opstapweek voor senioren.

Thuiszorg Rotterdam
In opdracht van Thuiszorg Rotterdam voerde Pluspunt het project Mekân, ontmoetingsruimten voor Turkse en Marokkaanse senioren, uit.